Showing 1–25 of 25 results

 1. Research | | Open

 2. Research | | Open

 3. Research |

 4. Research | | Open

 5. Research | | Open

 6. Research | | Open

 7. Research | | Open

 8. Research | | Open

 9. Research | | Open

 10. Research | | Open

 11. Research | | Open

 12. Research |

  • Yan TANG, Huang-tian YANG, and... ...Degui CHEN designed the research; Yan TANG, Zhong-yan CHEN, Ya... ...Qiang WU performed the experiments; Yan TANG and Huang-tian YANG analyzed... ...of the KDM primers; and Yan TANG and Huang-tian YANG wrote...
 13. Research | | Open

 14. Research | | Open

 15. Protocols |

 16. Research | | Open

 17. Research | | Open

 18. Research | | Open

 19. Research | | Open

 20. Research | | Open

 21. Research | | Open

 22. Research | | Open

 23. Research | | Open

 24. Research |