Showing 1–50 of 55 results

 1. Research |

 2. Research | | Open

 3. Research | | Open

 4. Research | | Open

 5. Research | | Open

 6. Research | | Open

 7. Research | | Open

 8. Research | | Open

 9. Research | | Open

 10. Research | | Open

 11. Correspondence | | Open

 12. Research | | Open

 13. Research | | Open

 14. Research | | Open

 15. Research | | Open

 16. Research | | Open

 17. Research | | Open

 18. Research | | Open

 19. Research | | Open

 20. Research |

  • ...Tian-tian CHEN and Jun-lan YU wrote the main manuscript text... . Jun-lan YU, Chen ZHOU, Xu-long... ...the related data analysis. Jun-lan YU and Tian-tian CHEN solved... ...protein-hit compound complexes. Jun-lan YU performed the fluorescence anisotropy binding...
 21. Research |

 22. Research | | Open

 23. Correspondence | | Open

 24. Research | | Open

 25. Research | | Open

 26. Research |

 27. Research | | Open

 28. Amendments and Corrections |

 29. Research | | Open

 30. Reviews | | Open

 31. Research |

 32. Research |

 33. Research |

 34. Research |

 35. Research |

 36. Research |

 37. Research |

 38. Research |

 39. | Open

 40. Research |

 41. Research |

 42. Research |

 43. Research | | Open

 44. Research |

 45. Research |

 46. Research |

 47. Research | | Open

 48. Research | | Open

 49. Research |