FOCUS

Autophagy


Top

Research Highlights

Unspliced XBP1 controls autophagy through FoxO1 FREE

Rene L Vidal and Claudio Hetz

Cell Res 23: 463-464; advance online publication, 22 January 2013; doi:10.1038/cr.2013.9

Common and divergent functions of Beclin 1 and Beclin 2 FREE

Lorenzo Galluzzi and Guido Kroemer

Cell Res 23: 1341-1342; advance online publication, 10 September 2013; doi:10.1038/cr.2013.129

Top

Review

Receptor-mediated mitophagy in yeast and mammalian systems FREE

Lei Liu, Kaori Sakakibara, Quan Chen and Koji Okamoto

Cell Res 24: 787-795; advance online publication, 6 June 2014; doi:10.1038/cr.2014.75

Autophagy: for better or for worse FREE

Ellen Wirawan, Tom Vanden Berghe, Saskia Lippens, Patrizia Agostinis and Peter Vandenabeele

Cell Res 22: 43-61; advance online publication, 13 September 2011; doi:10.1038/cr.2011.152

Top

Original Articles

Activation of lysosomal function in the course of autophagy via mTORC1 suppression and autophagosome-lysosome fusion FREE

Jing Zhou, Shi-Hao Tan, Valérie Nicolas, Chantal Bauvy, Nai-Di Yang, Jianbin Zhang, Yuan Xue, Patrice Codogno and Han-Ming Shen

Cell Res 23: 508-523; advance online publication, 22 January 2013; doi:10.1038/cr.2013.11

XBP-1u suppresses autophagy by promoting the degradation of FoxO1 in cancer cells FREE

Ying Zhao, Xue Li, Mu-Yan Cai, Ke Ma, Jing Yang, Jingyi Zhou, Wan Fu, Fu-Zheng Wei, Lina Wang, Dan Xie and Wei-Guo Zhu

Cell Res 23: 491-507; advance online publication, 1 January 2013; doi:10.1038/cr.2013.2

ROS-induced DNA damage and PARP-1 are required for optimal induction of starvation-induced autophagy FREE

José Manuel Rodríguez-Vargas, María José Ruiz-Magaña, Carmen Ruiz-Ruiz, Jara Majuelos-Melguizo, Andreína Peralta-Leal, María Isabel Rodríguez, José Antonio Muñoz-Gámez, Mariano Ruiz de Almodóvar, Eva Siles, Abelardo López Rivas, Marja Jäättela and F Javier Oliver

Cell Res 22: 1181-1198; advance online publication, 24 April 2012; doi:10.1038/cr.2012.70

Steroid receptor coactivator 3 regulates autophagy in breast cancer cells through macrophage migration inhibitory factor FREE

Mei-Yi Wu, Junjiang Fu, Jianming Xu, Bert W O'Malley and Ray-Chang Wu

Cell Res 22: 1003-1021; advance online publication, 20 March 2012; doi:10.1038/cr.2012.44

Crystal structure and biochemical analyses reveal Beclin 1 as a novel membrane binding protein FREE

Weijiao Huang, Wooyoung Choi, Wanqiu Hu, Na Mi, Qiang Guo, Meisheng Ma, Mei Liu, Yuan Tian, Peilong Lu, Feng-Liang Wang, Haiteng Deng, Lei Liu, Ning Gao, Li Yu and Yigong Shi

Cell Res 22: 473-489; advance online publication, 7 February 2012; doi:10.1038/cr.2012.24

Functional interaction between autophagy and ciliogenesis

Olatz Pampliega, Idil Orhon, Bindi Patel, Sunandini Sridhar, Antonio Díaz-Carretero, Isabelle Beau, Patrice Codogno, Birgit H. Satir, Peter Satir and Ana Maria Cuervo

Nature 502: 194-200; advance online publication, 02 October 2013; doi:10.1038/nature12639

Autophagosomes form at ER-mitochondria contact sites

Maho Hamasaki, Nobumichi Furuta, Atsushi Matsuda, Akiko Nezu, Akitsugu Yamamoto, Naonobu Fujita, Hiroko Oomori, Takeshi Noda, Tokuko Haraguchi, Yasushi Hiraoka, Atsuo Amano and Tamotsu Yoshimori

Nature 495: 389-393; advance online publication, 03 March 2013; doi:10.1038/nature11910