The Editor-in-Chief greatly appreciates the generous support from peer reviewers. The following individuals reviewed papers submitted to The Journal of Antibiotics in September 2020—August 2021. Their efforts have contributed greatly to the high quality and continuous growth of this journal.

 • Ajito, Keiichi

 • Andersen, Raymond John

 • Anke, Timm

 • Arai, Masayoshi

 • Arai, Midori A.

 • Arakawa, Kenji

 • Asai, Teigo

 • Asami, Yukihiro

 • Asamizu, Shumpei

 • Baker, Bill

 • Baltz, Richard H.

 • Bewley, Carol

 • Bisson, Jonathan

 • Bush, Karen

 • Butler, Mark S.

 • Carter, Guy T.

 • Chen, Shawn

 • Dawson, Michael John

 • Eguchi, Tadashi

 • Fernandes, Prabhavathi

 • Flieger, Miroslav

 • Fujimaki, Takahiro

 • Fukuda, Takashi

 • Fuse, Shinichiro

 • Futamura, Yushi

 • Hamada, Moriyuki

 • Hamamoto, Hiroshi

 • Harunari, Enjuro

 • Hashimoto, kimiko

 • Hashimoto, Yoshiteru

 • Hashizume, Hideki

 • Hayakawa, Masayuki

 • Hecker, Scott

 • Herczegh, Pál

 • Hino, Motohiro

 • Hori, Yasuhiro

 • Hosaka, Takeshi

 • Huang, Liang H.

 • Huang, Sheng-Xiong

 • Igarashi, Masayuki

 • Ikeda, Haruo

 • Ikeda, Hiroaki

 • Imoto, Masaya

 • Inoue, Masahiro

 • Ishibashi, Masami

 • Ito, Akihiro

 • Ito, Tetsuro

 • Iwasaki, Arihiro

 • Iwatsuki, Masato

 • Jang, Jae-Hyuk

 • Joshi, Bhalchandra

 • Kai, Kenji

 • Kakeya, Hideaki

 • Kanoh, Naoki

 • Kataoka, Takao

 • Kawada, Manabu

 • Kawahara, Teppei

 • Kawatani, Makoto

 • Khan, Rana Kashif

 • Kimura, Ken-ichi

 • Kimura, Soichiro

 • Kiyokawa, Kensuke

 • Kobayashi, Hiroki

 • Kobayashi, Keisuke

 • Kondo, Kenichiro

 • Kotoku, Naoyuki

 • Koyama, Nobuhiro

 • Kumura, Ko

 • Kwon, Ho Jeong

 • Laatsch, Hartmut

 • Le Roes-Hill, Marilize

 • Lee, Richard E.

 • Lee, Tzong-Huei

 • Lesyk, Roman

 • Levin, Bruce

 • Luzhetskyy, Andriy

 • Macaev, Fliur

 • Maebashi, Kazunori

 • Makino, Kazuishi

 • Masui, Hisashi

 • Matsui, Hidehito

 • Matsumoto, Yasuhiko

 • Matsunaga, Shigeki

 • Matsuyama, Akihisa

 • McAlpine, James B.

 • Mizukami, Tamio

 • Momose, Isao

 • Motoyama, Takayuki

 • Mudur, Sanjay

 • Murai, Masatoshi

 • Muramatsu, Hideyuki

 • Nakamura, Taro

 • Napolitano, Jose

 • Nishiya, Naoyuki

 • Noguchi, Kohji

 • Oberlies, Nicholas

 • Ogasawara, Yasushi

 • Ohish, Tomokazu

 • Ohno, Osamu

 • Olsufyeva, Eugenia N.

 • Omura, Seiichi

 • Onaka, Hiroyasu

 • Osada, Hiroyuki

 • Otaka, Junnosuke

 • Pearce, Cedric John

 • Pereira, David

 • Rooney, Alejandro

 • Saikawa, Yoko

 • Saito, Shun

 • Sakamoto, Shuichi

 • Sasaki, Kazushige

 • Sawa, Ryuichi

 • Shen, Ben

 • Shim, Joong Sup

 • Shindo, Kazutoshi

 • Shiomi, Kazuro

 • Shirahata, Tatsuya

 • Shue, Youe-Kong

 • Si, Shuyi

 • Simizu, Siro

 • Singh, Sheo B.

 • Steinbuch, Kfir

 • Suenaga, Kiyotake

 • Sugawara, Akihiro

 • Suzuki, Ken-ichi

 • Tabata, Yuji

 • Takahashi, Shunji

 • Takahashi, Yoshikazu

 • Takemoto, Yasushi

 • Tamura, Atsushi

 • Tanaka, Nobutada

 • Tashiro, Etsu

 • Tatsuda, Daisuke

 • Teruya, Takayuki

 • Teruya, Toshiaki

 • Togashi, Yosuke

 • Tomoda, Hiroshi

 • Tor, Yitzhak

 • Trenin, Alexey S.

 • Uchida, Ryuji

 • Van Lanen, Steven

 • Watanabe, Nobumoto

 • Wright, Gerry

 • Wright, Janice

 • Wrigley, Stephen K.

 • Yamasaki, Manabu

 • Yamazaki, Hiroyuki

 • Yao, Ryoji

 • Yashiroda, Yoko

 • Yonezawa, Minoru

 • Yoshida, Minoru

 • Zhu, Jieping

 • Zobi, Fabio