The Editor-in-Chief, on behalf of The Journal of Antibiotics Editorial Board, greatly appreciates the generous support from peer reviewers. The following individuals provided reviews of papers submitted to The Journal of Antibiotics in November 2011–October 2012:

Abe, Ikuro

Actor, Paul

Adachi, Hayamitsu

Ahn, Jong Seog

Ajito, Keiichi

Andersen, Raymond

Anderson, Donald

Arakawa, Kenji

Asano, Kozo

Austin, Brian

Babakhani, Farah

Bae, Jin-Woo

Bando, Toshikazu

Berdy, Janos

Blunt, John

Bode, Halge

Bush, Karen

Butler, Mark

Carter, Guy

Cassinelli, Giuseppe

Chang, Cheng-Wei

Chen, Ruxian

Cheng, Yuan-Rong

Cozzi, Franco

Dairi, Tohru

Dantas, Gautam

Davies, Julian

Dawson, Mike

De la Mata, Isabel

Doyle, Terrence

Duangmal, Kannika

Eguchi, Tadashi

Esteban, Jaime

Fenical, William

Flamm, Robert

Flieger, Miroslav

Franco, Christopher

Fukagawa, Yasuo

Fukazawa, Hidesuke

Fukuda, Takashi

Futamura, Yushi

Garvey, Edward

Gomez-Escribano, Juan Pablo

Graf, Tyler

Graziani, Edmund

Gu, Jian-Qiao

Hamada, Moriyuki

Hamamoto, Hiroshi

Hashizume, Hideki

Hasumi, Keiji

Herczegh, Pál

Hertweck, Christian

Hirose, Tomoyasu

Hosaka, Takeshi

Hoshino, Yasutaka

Hotta, Kunimoto

Houck, David

Huang, Liang

Ichinose, Koji

Igarashi, Masayuki

Igarashi, Yasuhiro

Ikeda, Haruo

Imoto, Masaya

Ishibashi, Masami

Ishikawa, Jun

Isogai, Yasuhiro

Iwatsuki, Masato

Jamieson, Brian

Jimenez, Antonio

Jones, Brian

Kadam, Sunil

Kakeya, Hideaki

Karaffa, Levente

Karuppayil, S. Mohan

Kataoka, Takao

Katz, Leonard

Kawada, Manabu

Kawagishi, Hirokazu

Kawamura, Tatsuro

Keedy, Kara

Kigoshi, Hideo

Kimura, Ken-ichi

Kinashi, Haruyasu

Kirst, Herbert

Kitani, Shigeru

Kobayashi, Michihiko

Kodani, Shinya

Kojima, Nakao

Komaki, Hisayuki

Komiyama, Kanki

Koshino, Hiroyuki

Koyama, Nobuhiro

Krohn, Karsten

Kudo, Fumitaka

Kudo, Takuji

Kuo, Ming-Shang

Kuzuyama, Tomohisa

Kwa, Andrea

Kwon, HoJeong

Laatsch, Hartmut

Le Roes-Hill, Marilize

Lehmann, Teresa

Li, Wei-Fen

Li, Wen-Jun

Maehr, Hubert

Malamy, Michael

Mashimo, Chiho

Matsumoto, Atsuko

Matsunaga, Shigeki

Mendes, Rodrigo

Miller, Marvin

Miyadoh, Shinji

Miyake, Toshiaki

Miyamoto, Kenji

Mizukami, Tamio

Momose, Isao

Moore, Bradley

Mori, Mihoko

Muramatsu, Hideyuki

Nakae, Koichi

Nakajima, Hidenori

Nakano, Hirofumi

Nakazato, Gerson

Napolitano, Jose

Nash, Claude

Nishimura, Yoshio

Nybo, S. Eric

Oberlies, Nicholas

Ohnishi, Yasuo

Okamoto, Susumu

Oku, Naoya

Okumura, Hideo

Olsufyeva, Eugenia

Onaka, Hiroyasu

Osada, Hiroyuki

Otoguro, Misa

Otsuka, Miyuki

Papp-Wallace, Krisztina M.

Parker, William

Pereira, David

Plattner, Jacob

Preobrazhenskaya, Maria

Pucci, Michael

Queener, Sherry

Saito, Akiko

Saito, Yoshio

Salas, Jose

Schonbrunn, Ernst

Shaaban, Khaled

Sheets, Amanda

Shibata, Takehiko

Shindo, Kazutoshi

Shin-ya, Kazuo

Shiomi, Kazuro

Simizu, Siro

Singh, Sheo

Song, Fuhang

Sterner, Olov

Sunazuka, Toshiaki

Suzuki, Eriko

Suzuki, Ken-ichi

Takagi, Motoki

Takahashi, Shunji

Takahashi, Tetsufumi

Takahashi, Yoko

Takahashi, Yoshikazu

Takemoto, Yasushi

Tamura, Tomohiko

Taylor, Dean

Thorson, Jon

Townsend, Craig

Trenin, Aleksey

Tsuda, Masashi

Tsuda, Masataka

Ubukata, Makoto

Uchida, Ryuji

Ueda, Kenji

Uehara, Yoshimasa

Ueki, Masashi

Usui, Takeo

Vaara, Martti

Van Bambeke, Francoise

Van Schaik, Willem

Wada, Kei

White, Richard

Wink, Joachim

Wright, Gerard

Wrigley, Stephen

Yamaguchi, Yuichi

Yamamura, Hideki

Yang, Shu-Wei

Yao, Raymond

Zhang, Kam

Zhang, Lixin

Zhang, Xia-Hua

Zhang, Yu-Qin

Zhou, Hui

Zhu, Jieping

Zunino, Franco