The Editor-in-Chief, on behalf of The Journal of Antibiotics Editorial Board, greatly appreciates the generous support from peer reviewers. The following individuals provided reviews of papers submitted to The Journal of Antibiotics in November 2010–October 2011:

Abe, Akio

Actor, Paul

Adachi, Hayamitsu

Ajito, Keiichi

Allen, Norris E

Anderson, Donald

Appelbaum, Peter

Bai, Linquan

Baltz, Richard H

Bechthold, Andreas

Bérdy, Janos

Burkart, Michael

Bush, Karen

Butler, Mark S

Cardellina, John H

Carter, Guy T

Cassinelli, Giuseppe

Chang, Cheng-Wei Tom

Cheng, Yuan-Rong

Cozzi, Franco

Dairi, Tohru

Davies, Julian

Dawson, Mike

Doyle, Terrence W

Eguchi, Tadashi

Farrell, David

Fenical, William

Fiedler, Hans-Peter

Fisher, Stewart

Flieger, Miroslav

Fukagawa, Yasuo

Fukazawa, Hidesuke

Fuse, Eiichi

Futamura, Yushi

Ganguli, BN

Gloer, James

Gomez-Escribano, Juan Pablo

Gomi, Katsuya

Hamamoto, Hiroshi

Hanaki, Hideaki

Hashizume, Hideki

Hayakawa, Masayuki

Hayakawa, Yoichi

Hecker, Scott

Herczegh, Pál

Hosaka, Takeshi

Hosokawa, Seijiro

Hotta, Kunimoto

Houck, David R

Huang, Liang H

Ichikawa, Yoshitaka

Ichinose, Koji

Igarashi, Masayuki

Igarashi, Yasuhiro

Ishibashi, Masami

Ishikawa, Jun

Isogai, Yasuhiro

Iwatsuki, Masato

Jamieson, Brian

Jimenez, Antonio

Kakeya, Hideaki

Kaneko, Yukihiro

Karaffa, Levente

Kataoka, Takao

Katz, Leonard

Kawada, Manabu

Kawamura, Tatsuro

Keedy, Kara

Khosla, Chaitan

Kim, Seungbum

Kimura, Ken-ichi

Kinashi, Haruyasu

Kirst, Herbert A

Kiso, Yoshiaki

Kita, Kiyoshi

Kojima, Nakao

Kondo, Shinichi

Koshino, Hiroyuki

Krohn, Karsten

Kuo, Ming-Shang

Kuzuyama, Tomohisa

Kwon, HoJeong

Laatsch, Hartmut

Labeda, David P

Leadlay, Peter

Lee, Soon Dong

Li, Wen-Jun

Magae, Junji

Martín, Juan-Francisco

Matsuda, Daisuke

Matsumoto, Atsuko

Matsumoto, Yoshitsugu

Miao, Vivian

Miller, Marvin J

Miyadoh, Shinji

Miyake, Toshiaki

Mizukami, Tamio

Momose, Isao

Nagamitsu, Tohru

Nagatsu, Akito

Nakano, Hirofumi

Nash, Claude H

Natsume, Masahiro

Nishimura, Shinichi

Nishimura, Yoshio

Nishino, Kunihiko

Nodwell, Justin Rea

Oberlies, Nicholas

Ohnishi, Yasuo

Ohta, Yoshihiro

Okamoto, Susumu

Oku, Naoya

Okuda, Toru

Olsufyeva, Eugenia N

Onaka, Hiroyasu

Ong, Christine

Opatz, Till

Pandey, Ramesh C

Parker, William L

Pearce, Cedric

Pereira, David

Plattner, Jacob J

Preobrazhenskaya, Maria N

Queener, Sherry F

Roemer, Terry

Santos, Scott

Schonbrunn, Ernst

Shaaban, Khaled A

Shindo, Kazutoshi

Shin-ya, Kazuo

Shiomi, Kazuro

Singh, Sheo B

Smith, Amos III

Sterner, Olov

Struga, Marta

Suenaga, Kiyotake

Sunazuka, Toshiaki

Suzuki, Tadashi

Sztaricskai, Ferenc J

Takagi, Motoki

Takahashi, Tetsufumi

Takahashi, Yoko

Takano, Eriko

Takemoto, Yasushi

Tamura, Motoi

Tamura, Tomohiko

Tang, Yi

Taylor, Dean P

Thomas, Michael

Townsend, Craig

Tsuda, Masashi

Ubukata, Makoto

Ueda, Kenji

Uehara, Yoshimasa

Ueki, Masashi

Umezawa, Kazuo

West, Kip

White, Richard

Wink, Joachim

Wrigley, Stephen K

Yamamura, Hideki

Yao, Raymond C

Yoon, Yeo Joon

Yoshida, Yasuo

Zhang, Lixin

Zhang, Yu-Qin

Zhu, Jieping

Zunino, Franco