The Editor-in-Chief, on behalf of The Journal of Antibiotics Editorial Board, greatly appreciates the generous support from peer reviewers. The following individuals provided reviews of papers submitted to The Journal of Antibiotics in January–October 2009:

Actor, Paul

Adachi, Hayamitu

Ajito, Keiichi

Anke, Timm

Bachmann, Brian

Bechthold, Andreas

Bérdy, Janos

Boddy, Christopher

Cane, David

Carter, Guy

Cheng, Yuan-Rong

Christensen, Burton

Chu, Min

Cozzi, Franco

Cundliffe, Eric

Dairi, Tohru

Davies, Julian

Davies, Todd

Dawson, Mike

Eguchi, Tadashi

Ellis-Grosse, Evelyn

Fenical, William

Fernandes, Prabhavathi

Fiedler, Hans-Peter

Flieger, Miroslav

Franzblau, Scott

Fukagawa, Yasuo

Graziani, Edmund

Hashimoto, Seiji

Hayakawa, Yoichi

Herczegh, Pál

Hori, Yasuhiro

Hosokawa, Seijiro

Hotta, Kunimoto

Houck, David

Huang, Liang

Ichinose, Koji

Igarashi, Yasuhiro

Ikeda, Daishiro

Ikeda, Haruo

Imoto, Masaya

Ishibashi, Masami

Kato, Jun-ya

Katz, Leonard

Kawada, Manabu

Kawagishi, Hirokazu

Kelly, Wendy

Khosla, Chaitan

Kimura, Ken-ichi

Kinashi, Haruyasu

Kirst, Herbert

Kojima, Nakao

Komiyama, Kanki

Koyama, Nobuhiro

Krohn, Karsten

Kubota, Takaaki

Kudo, Fumitaka

Kuo, Ming-Shang

Kuramochi, Koji

Kuzuyama, Tomohisa

Laatsch, Hartmut

Labeda, David

Leeper, Finian

Mahmud, Taifo

Martín, Juan-Francisco

Matsunaga, Shigeki

Matsuzaki, Keiichi

McAlpine, James

McNeil, MR

Miller, Marvin

Miyake, Toshiaki

Momose, Isao

Nagamitsu, Tohru

Nakano, Hirofumi

Namikoshi, Michio

Nash, Claude

Nishimura, Yoshio

Noguchi, Hiroshi

Ogita, Takeshi

Ohnishi, Yasuo

Ong, Christine

Osada, Hiroyuki

Parker, William

Plattner, Jacob

Preobrazhenskaya, Maria

Queener, Sherry

Salas, Jose

Shen, Ben

Sherman, David

Shindo, Kazutoshi

Shin-ya, Kazuo

Shiomi, Kazuro

Singh, Sheo

Slee, Andrew

Sohng, Jae-Kyung

Sterner, Olov

Sunazuka, Toshiaki

Suzuki, Ken-ichi

Swanton, Paul

Sztaricskai, Ferenc

Takagi, Motoki

Takahashi, Yoshikazu

Takamatsu, Satoshi

Tatsuta, Kuniaki

Taylor, Dean

Teruya, Toshiaki

Tomoda, Hiroshi

Ubukata, Makoto

Uchida, Ryuji

Uehara, Yoshimasa

Usui, Takeo

Wagman, Allan

Wang, Clay

White, Richard

Wright, Gerard

Wrigley, Stephen

Yang, Shu-Wei

Yao, Raymond

Yao, Ryoji

Yoo, Ick-Dong

Yoshida, Minoru

Zhu, Jieping

Zunino, Franco