Editorial Board

CAI, Dongsheng (Bronx)
CHEN, Guo-qiang (Shanghai)
CHEN, Hong-zhuan (Shanghai)
CHEN, Jian-guo (Wuhan)
CHEN, Kai-xian (Shanghai)
CHEN, Zhong (Hangzhou)
CHO, Chi-Hin (Hong Kong)
EFFERTH, Thomas (Mainz)
FAN, Sai-jun (Tianjin)
FENG, Yue (Atlanta)
GENG, Mei-yu (Shanghai)
GUAN, Xin-yuan (Hong Kong)
GUO, De-an (Shanghai)
HU, Gang (Nanjing)
HUANG, Yu (Hong Kong)
HUANG, Zhi-li (Shanghai)
IM, Dong-Soon (Busan)
JIANG, Hua-liang (Shanghai)
KONG, Ah-Ng Tony (Piscataway)
KU, David D (Birmingham)
KWONG, Yok-Lam (Hong Kong)
LENG, Ying (Shanghai)
LI, Chuan (Shanghai)
LI, Xiao-hui (Chongqing)
LI, Xue-jun (Beijing)
LIANG, Chang-seng (Boston)
LIAO, Duan-fang (Hengyang)
LIN, Ge (Hong Kong)
LIU, Chang-xiao (Tianjin)
LIU, Jing-gen (Shanghai)
LIU, Shu-wen (Guangzhou)
LOU, Yi-jia (Hangzhou)
MEI, Qi-bing (Xi-an)
MEI, Yan-ai (Shanghai)
MENG, Ling-hua (Shanghai)
MIAO, Chao-yu (Shanghai)
MIAO, Ze-hong (Shanghai)
MOHLER, Peter (Columbus)
PAULMICHL, Markus (Salzburg)
QIN, Zheng-hong (Suzhou)
REN, Jin (Shanghai)
REN, Jun (Laramie)
REN, Lei-ming (Shijiazhuang)
SHEN, Jing-kang (Shanghai)
SHEN, Xu (Shanghai)
SONG, Jian-guo (Shanghai)
SONG, Long-sheng (Iowa City)
SU, Ding-feng (Shanghai)
SUN, Feng-yan (Shanghai)
SUN, Hong-shuo (Toronto)
van PELT, Jos F (Leuven)
VANHOUTTE, Paul M (Hong Kong)
VERKHRATSKY, Alexei (Manchester)
WANG, Feng-Sheng (Kaohsiung)
WANG, Guang-ji (Nanjing)
WANG, Hai (Beijing)
WANG, Hong (Philadelphia)
WANG, Hui (Shanghai)
WANG, Ming-Hai (Amarillo)
WANG, Xiao-liang (Beijing)
WEHRENS, Xander HT(Houston)
WEI, Wei (Hefei)WEKERLE, Hartmut (Martinsried)
WU, Chun-fu (Shenyang)
WU, Guangyu (Augusta)
XI, Lei (Richmond)
XI, Yaguang (New Orleans)
XIE, Xin (Shanghai)
YAMORI, Takao (Tokyo)
YANG Bo (Hangzhou)
YANG, Burton B (Toronto)
YANG, Huang-tian (Shanghai)
YANG, Jin-Ming (Hershey)
YE, De-quan (Shanghai)
YUNG, Wing-Ho (Hong Kong)
ZHANG, Hai-yan (Shanghai)
ZHANG, Yong-xiang (Beijing)
ZHANG, You-yi (Beijing)
ZHANG, Zhen-lin (Shanghai)
ZHAO, Jia-jun (Ji-nan)
ZHEN, Xue-chu (Suzhou)
ZHENG, Ming-hao (Nedlands)
ZHENG, Qing-shan (Shanghai)
ZHOU, Hong-hao (Changsha)
ZHOU, Jun (Tianjin)
ZHU, Yi-zhun (Shanghai)
ZHU, Zhenping (Boston)
ZOU, Ming-hui (Oklahoma)