Pituitary tumours

Definition

Pituitary tumours are cancers of the pituitary gland. Pituitary tumours can be classified as functioning (able to produce hormones) or non-functioning.

Latest Research and Reviews

 • Research | | open

  • Alejandro Ibáñez-Costa
  • , Laura M. López-Sánchez
  • , Manuel D. Gahete
  • , Esther Rivero-Cortés
  • , Mari C. Vázquez-Borrego
  • , María A. Gálvez
  • , Andrés de la Riva
  • , Eva Venegas-Moreno
  • , Luis Jiménez-Reina
  • , Alberto Moreno-Carazo
  • , Francisco J. Tinahones
  • , Silvia Maraver-Selfa
  • , Miguel A. Japón
  • , Juan A. García-Arnés
  • , Alfonso Soto-Moreno
  • , Susan M. Webb
  • , Rhonda D. Kineman
  • , Michael D. Culler
  • , Justo P. Castaño
  •  & Raúl M. Luque
 • Reviews |

  Medical therapies for patients with acromegaly are limited by variable efficacy, associated adverse effects and the need for frequent injections. This Review outlines the need for new therapeutic agents for patients with acromegaly, reviews clinical trial data of investigational agents and considers how these therapies might best be integrated into clinical practice in the future.

  • Shlomo Melmed
 • Research |

  Yao Zhao, Yongyong Shi and colleagues performed a genome-wide association study on sporadic pituitary adenoma in the Han Chinese population. They identify three new susceptibility loci.

  • Zhao Ye
  • , Zhiqiang Li
  • , Yongfei Wang
  • , Ying Mao
  • , Ming Shen
  • , Qilin Zhang
  • , Shiqi Li
  • , Liangfu Zhou
  • , Xuefei Shou
  • , Jianhua Chen
  • , Zhijian Song
  • , Zengyi Ma
  • , Zhaoyun Zhang
  • , Yiming Li
  • , Hongying Ye
  • , Chuanxin Huang
  • , Tao Wang
  • , Wenqiang He
  • , Yichao Zhang
  • , Rong Xie
  • , Nidan Qiao
  • , Huijia Qiu
  • , Shan Huang
  • , Meng Wang
  • , Jiawei Shen
  • , Zujia Wen
  • , Wenjin Li
  • , Ke Liu
  • , Juan Zhou
  • , Lin Wang
  • , Jue Ji
  • , Yin Wang
  • , Hong Chen
  • , Haixia Cheng
  • , Zhifeng Shi
  • , Yuqian Zhu
  • , Daoying Geng
  • , Zhenwei Yao
  • , Weijun Tang
  • , Bin Lu
  • , Li Pan
  • , Yi Zhang
  • , Weimin Bao
  • , Jinsong Wu
  • , Kang Zheng
  • , Yongyong Shi
  •  & Yao Zhao
  Nature Genetics 47, 793–797
 • Reviews |

  In this Review, the authors discuss the clinical features of patients with sporadic pituitary adenomas that are associated with AIP or MEN1 mutations, and discuss the molecular mechanisms potentially involved in pituitary adenoma tumorigenesis. They also discuss genetic screening of patients with sporadic pituitary adenomas and investigations of relatives of these patients who also have the same genetic mutations.

  • Anne-Lise Lecoq
  • , Peter Kamenický
  • , Anne Guiochon-Mantel
  •  & Philippe Chanson

News and Comment