Journal home
Advance online publication
Current issue
Archive
Press releases
Free Association (blog)
Supplements
Focuses
Guide to authors
Online submissionOnline submission
For referees
Free online issue
Contact the journal
Subscribe
Advertising
work@npg
Reprints and permissions
About this site
For librarians
Article
Nature Genetics  36, 40 - 45 (2004)
Published online: 21 December 2003; | doi:10.1038/ng1285

Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs

Toshio Ota, Yutaka Suzuki, Tetsuo Nishikawa, Tetsuji Otsuki, Tomoyasu Sugiyama, Ryotaro Irie, Ai Wakamatsu, Koji Hayashi, Hiroyuki Sato, Keiichi Nagai, Kouichi Kimura, Hiroshi Makita, Mitsuo Sekine, Masaya Obayashi, Tatsunari Nishi, Toshikazu Shibahara, Toshihiro Tanaka, Shizuko Ishii, Jun-ichi Yamamoto, Kaoru Saito, Yuri Kawai, Yuko Isono, Yoshitaka Nakamura, Kenji Nagahari, Katsuhiko Murakami, Tomohiro Yasuda, Takao Iwayanagi, Masako Wagatsuma, Akiko Shiratori, Hiroaki Sudo, Takehiko Hosoiri, Yoshiko Kaku, Hiroyo Kodaira, Hiroshi Kondo, Masanori Sugawara, Makiko Takahashi, Katsuhiro Kanda, Takahide Yokoi, Takako Furuya, Emiko Kikkawa, Yuhi Omura, Kumi Abe, Kumiko Kamihara, Naoko Katsuta, Kazuomi Sato, Machiko Tanikawa, Makoto Yamazaki, Ken Ninomiya, Tadashi Ishibashi, Hiromichi Yamashita, Katsuji Murakawa, Kiyoshi Fujimori, Hiroyuki Tanai, Manabu Kimata, Motoji Watanabe, Susumu Hiraoka, Yoshiyuki Chiba, Shinichi Ishida, Yukio Ono, Sumiyo Takiguchi, Susumu Watanabe, Makoto Yosida, Tomoko Hotuta, Junko Kusano, Keiichi Kanehori, Asako Takahashi-Fujii, Hiroto Hara, Tomo-o Tanase, Yoshiko Nomura, Sakae Togiya, Fukuyo Komai, Reiko Hara, Kazuha Takeuchi, Miho Arita, Nobuyuki Imose, Kaoru Musashino, Hisatsugu Yuuki, Atsushi Oshima, Naokazu Sasaki, Satoshi Aotsuka, Yoko Yoshikawa, Hiroshi Matsunawa, Tatsuo Ichihara, Namiko Shiohata, Sanae Sano, Shogo Moriya, Hiroko Momiyama, Noriko Satoh, Sachiko Takami, Yuko Terashima, Osamu Suzuki, Satoshi Nakagawa, Akihiro Senoh, Hiroshi Mizoguchi, Yoshihiro Goto, Fumio Shimizu, Hirokazu Wakebe, Haretsugu Hishigaki, Takeshi Watanabe, Akio Sugiyama, Makoto Takemoto, Bunsei Kawakami, Masaaki Yamazaki, Koji Watanabe, Ayako Kumagai, Shoko Itakura, Yasuhito Fukuzumi, Yoshifumi Fujimori, Megumi Komiyama, Hiroyuki Tashiro, Akira Tanigami, Tsutomu Fujiwara, Toshihide Ono, Katsue Yamada, Yuka Fujii, Kouichi Ozaki, Maasa Hirao, Yoshihiro Ohmori, Ayako Kawabata, Takeshi Hikiji, Naoko Kobatake, Hiromi Inagaki, Yasuko Ikema, Sachiko Okamoto, Rie Okitani, Takuma Kawakami, Saori Noguchi, Tomoko Itoh, Keiko Shigeta, Tadashi Senba, Kyoka Matsumura, Yoshie Nakajima, Takae Mizuno, Misato Morinaga, Masahide Sasaki, Takushi Togashi, Masaaki Oyama, Hiroko Hata, Manabu Watanabe, Takami Komatsu, Junko Mizushima-Sugano, Tadashi Satoh, Yuko Shirai, Yukiko Takahashi, Kiyomi Nakagawa, Koji Okumura, Takahiro Nagase, Nobuo Nomura, Hisashi Kikuchi, Yasuhiko Masuho, Riu Yamashita, Kenta Nakai, Tetsushi Yada, Yusuke Nakamura, Osamu Ohara, Takao Isogai & Sumio Sugano

Supplementary Fig. 1 (pdf 270K)
Supplementary Fig. 1

Supplementary Fig. 2 (pdf 270K)
Supplementary Fig. 2

Supplementary Fig. 3 (pdf 699K)
Supplementary Fig. 3

Supplementary Fig. 4 (pdf 679K)
Supplementary Fig. 4

Supplementary Fig. 5 (pdf 2.3M)
Supplementary Fig. 5

Supplementary Fig. 6 (pdf 493K)
Supplementary Fig. 6

Supplementary Fig. 7 (pdf 62K)
Supplementary Fig. 7

Supplementary Fig. 8 (pdf 23K)
Supplementary Fig. 8

Supplementary Note (pdf 23K)
Supplementary Note

Supplementary Table 1 (pdf 12K)
Supplementary Table 1

Supplementary Table 2 (pdf 765K)
Supplementary Table 2

Supplementary Table 3 (pdf 27K)
Supplementary Table 3


 Top
SUPPLEMENTARY INFO
Back to article
Table of contents
Download plugins

natureevents

natureproducts

Search buyers guide:

 
ADVERTISEMENT
 
Nature Genetics
ISSN: 1061-4036
EISSN: 1546-1718
Journal home | Advance online publication | Current issue | Archive | Press releases | Supplements | Focuses | For authors | Online submission | Permissions | For referees | Free online issue | About the journal | Contact the journal | Subscribe | Advertising | work@npg | naturereprints | About this site | For librarians
Nature Publishing Group, publisher of Nature, and other science journals and reference works©2004 Nature Publishing Group | Privacy policy