Search Pubmed

From the following article:

The draft genome of the transgenic tropical fruit tree papaya (Carica papaya Linnaeus)

Ray Ming, Shaobin Hou, Yun Feng, Qingyi Yu, Alexandre Dionne-Laporte, Jimmy H. Saw, Pavel Senin, Wei Wang, Benjamin V. Ly, Kanako L. T. Lewis, Steven L. Salzberg, Lu Feng, Meghan R. Jones, Rachel L. Skelton, Jan E. Murray, Cuixia Chen, Wubin Qian, Junguo Shen, Peng Du, Moriah Eustice, Eric Tong, Haibao Tang, Eric Lyons, Robert E. Paull, Todd P. Michael, Kerr Wall, Danny W. Rice, Henrik Albert, Ming-Li Wang, Yun J. Zhu, Michael Schatz, Niranjan Nagarajan, Ricelle A. Acob, Peizhu Guan, Andrea Blas, Ching Man Wai, Christine M. Ackerman, Yan Ren, Chao Liu, Jianmei Wang, Jianping Wang, Jong-Kuk Na, Eugene V. Shakirov, Brian Haas, Jyothi Thimmapuram, David Nelson, Xiyin Wang, John E. Bowers, Andrea R. Gschwend, Arthur L. Delcher, Ratnesh Singh, Jon Y. Suzuki, Savarni Tripathi, Kabi Neupane, Hairong Wei, Beth Irikura, Maya Paidi, Ning Jiang, Wenli Zhang, Gernot Presting, Aaron Windsor, Rafael Navajas-Pérez, Manuel J. Torres, F. Alex Feltus, Brad Porter, Yingjun Li, A. Max Burroughs, Ming-Cheng Luo, Lei Liu, David A. Christopher, Stephen M. Mount, Paul H. Moore, Tak Sugimura, Jiming Jiang, Mary A. Schuler, Vikki Friedman, Thomas Mitchell-Olds, Dorothy E. Shippen, Claude W. dePamphilis, Jeffrey D. Palmer, Michael Freeling, Andrew H. Paterson, Dennis Gonsalves, Lei Wang & Maqsudul Alam

Nature 452, 991-996(24 April 2008)

doi:10.1038/nature06856

BACK TO ARTICLE BACK TO ARTICLE