Light: Science & Applications TOP TEN

The top ten charts the articles that have been downloaded most often over the previous 15 days, in HTML and PDF format, from the Light: Science & Applications website. The chart does not rank the quality, scientific significance or citation impact of the content. However, it may bring articles to your attention that you might not have otherwise noticed. We hope you enjoy them.


 1. Non-interferometric photoacoustic remote sensing microscopy open

  Parsin Hajireza, Wei Shi, Kevan Bell, Robert J Paproski & Roger J Zemp

  doi:10.1038/lsa.2016.278

 2. Scalable and controlled self-assembly of aluminum-based random plasmonic metasurfaces open

  Radwanul Hasan Siddique, Jan Mertens, Hendrik Hölscher & Silvia Vignolini

  doi:10.1038/lsa.2017.15

 3. Three-dimensional chiral microstructures fabricated by structured optical vortices in isotropic material open

  Jincheng Ni, Chaowei Wang, Chenchu Zhang, Yanlei Hu, Liang Yang, Zhaoxin Lao, Bing Xu, Jiawen Li, Dong Wu & Jiaru Chu

  doi:10.1038/lsa.2017.11

 4. Realization of the first sub-shot-noise wide field microscope open

  Nigam Samantaray, Ivano Ruo-Berchera, Alice Meda & Marco Genovese

  doi:10.1038/lsa.2017.5

 5. Energy transfer in plasmonic photocatalytic composites free

  Xiang-Chao Ma, Ying Dai, Lin Yu & Bai-Biao Huang

  doi:10.1038/lsa.2016.17

 6. Ultrafast laser processing of materials: from science to industry open

  Mangirdas Malinauskas, Albertas Žukauskas, Satoshi Hasegawa, Yoshio Hayasaki, Vygantas Mizeikis, Ričardas Buividas & Saulius Juodkazis

  doi:10.1038/lsa.2016.133

 7. Light scattering and surface plasmons on small spherical particles open

  Xiaofeng Fan, Weitao Zheng & David J Singh

  doi:10.1038/lsa.2014.60

 8. Real-time dynamics and cross-correlation gating spectroscopy of free-carrier Drude slow-light solitons open

  Heng Zhou, Shu-Wei Huang, Xiujian Li, James F McMillan, Chi Zhang, Kenneth Kin-Yip Wong, Mingbin Yu, Guo-Qiang Lo, Dim-Lee Kwong, Kun Qiu & Chee Wei Wong

  doi:10.1038/lsa.2017.8

 9. Plasmonic enhancement and polarization dependence of nonlinear upconversion emissions from single gold nanorod@SiO2@CaF2:Yb3+,Er3+ hybrid core–shell–satellite nanostructures open

  Jijun He, Wei Zheng, Filip Ligmajer, Chi-Fai Chan, Zhiyong Bao, Ka-Leung Wong, Xueyuan Chen, Jianhua Hao, Jiyan Dai, Siu-Fung Yu & Dang Yuan Lei

  doi:10.1038/lsa.2016.217

 10. Reconfigurable metasurfaces that enable light polarization control by light open

  Meng-Xin Ren, Wei Wu, Wei Cai, Biao Pi, Xin-Zheng Zhang & Jing-Jun Xu

  doi:10.1038/lsa.2016.254

Top