News and Commentary

Heredity (2007) 99, 479–480; doi:10.1038/sj.hdy.6801046; published online 26 September 2007

Chromosomal evolution: Inversions: the chicken or the egg?

F Casals1 and A Navarro2

  1. 1Unitat de Biologia Evolutiva Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, Catalonia, Spain
  2. 2Institucio Catalana de Recerca i Estudis Avancats (ICREA) and Unitat de Biologia Evolutiva, Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Catalonia 8003, Spain

Correspondence: A Navarro, e-mail: arcadi.navarro@upf.edu