ADVANCE ONLINE PUBLICATION

The latest research papers, published online ahead of print. These online versions are definitive and may be cited using the digital object identifier (DOI).
About advance online publication

Sort articles by article type
Top

July 17 2017

Reviews

Amyloid beta: structure, biology and structure-based therapeutic development FREE

Guo-fang Chen, Ting-hai Xu, Yan Yan, Yu-ren Zhou, Yi Jiang, Karsten Melcher and H Eric Xu

Acta Pharmacol Sin advance online publication, July 17, 2017; doi:10.1038/aps.2017.28

Pathogenic roles of microvesicles in diabetic retinopathy

Wei Zhang, Song Chen and Ming-Lin Liu

Acta Pharmacol Sin advance online publication, July 17, 2017; doi:10.1038/aps.2017.77

Original Articles

Co-delivery of docetaxel and silibinin using pH-sensitive micelles improves therapy of metastatic breast cancer

Xin-yue Dong, Tian-qun Lang, Qi Yin, Peng-cheng Zhang and Ya-ping Li

Acta Pharmacol Sin advance online publication, July 17, 2017; doi:10.1038/aps.2017.74

Discovery of a novel calcium-sensitive fluorescent probe for α-ketoglutarate

Lin-lin Gan, Lin-hai Chen and Fa-jun Nan

Acta Pharmacol Sin advance online publication, July 17, 2017; doi:10.1038/aps.2017.75

Functional expression of the Ca2+ signaling machinery in human embryonic stem cells

Ji-jun Huang, Yi-jie Wang, Min Zhang, Peng Zhang, He Liang, Hua-jun Bai, Xiu-jian Yu and Huang-tian Yang

Acta Pharmacol Sin advance online publication, July 17, 2017; doi:10.1038/aps.2017.29

Hypoxia induces universal but differential drug resistance and impairs anticancer mechanisms of 5-fluorouracil in hepatoma cells

Jing-qiu Li, Xian Wu, Lu Gan, Xiang-liang Yang and Ze-hong Miao

Acta Pharmacol Sin advance online publication, July 17, 2017; doi:10.1038/aps.2017.79

ABT-263 induces G1/G0-phase arrest, apoptosis and autophagy in human esophageal cancer cells in vitro

Qing-huan Lin, Fu-chang Que, Chun-ping Gu, De-sheng Zhong, Dan Zhou, Yi Kong, Le Yu and Shu-wen Liu

Acta Pharmacol Sin advance online publication, July 17, 2017; doi:10.1038/aps.2017.78

Population pharmacokinetics of moxifloxacin and its concentration–QT interval relationship modeling in Chinese healthy volunteers

Feng-yan Xu, Ji-han Huang, Ying-chun He, Li-yu Liang, Lu-jin Li, Juan Yang, Fang Yin, Ling Xu, Qing-shan Zheng and Kun Wang

Acta Pharmacol Sin advance online publication, July 17, 2017; doi:10.1038/aps.2017.76

Top

June 26 2017

Original Articles

LX2343 alleviates cognitive impairments in AD model rats by inhibiting oxidative stress-induced neuronal apoptosis and tauopathy FREE

Xiao-dan Guo, Guang-long Sun, Ting-ting Zhou, Yi-yang Wang, Xin Xu, Xiao-fan Shi, Zhi-yuan Zhu, Vatcharin Rukachaisirikul, Li-hong Hu and Xu Shen

Acta Pharmacol Sin advance online publication, June 26, 2017; doi:10.1038/aps.2016.128

Dopamine D2 receptor antagonist sulpiride enhances dexamethasone responses in the treatment of drug-resistant and metastatic breast cancer

Jian Li, Qing-yu Yao, Jun-sheng Xue, Li-jie Wang, Yin Yuan, Xiu-yun Tian, Hong Su, Si-yuan Wang, Wen-jun Chen, Wei Lu and Tian-yan Zhou

Acta Pharmacol Sin advance online publication, June 26, 2017; doi:10.1038/aps.2017.24

The novel α-glucan YCP improves the survival rates and symptoms in septic mice by regulating myeloid-derived suppressor cells

Dan Liu, Ming You, Guang-feng Zhao, Xiu-jun Li, Yu-xian Song, Huan Dou, Wen-bing Yao, Xiang-dong Gao and Ya-yi Hou

Acta Pharmacol Sin advance online publication, June 26, 2017; doi:10.1038/aps.2017.27

Cis-stilbene glucoside in Polygonum multiflorum induces immunological idiosyncratic hepatotoxicity in LPS-treated rats by suppressing PPAR-γ

Ya-kun Meng, Chun-yu Li, Rui-yu Li, Lan-zhi He, He-rong Cui, Ping Yin, Cong-en Zhang, Peng-yan Li, Xiu-xiu Sang, Ya Wang, Ming Niu, Ya-ming Zhang, Yu-ming Guo, Rong Sun, Jia-bo Wang, Zhao-fang Bai and Xiao-he Xiao

Acta Pharmacol Sin advance online publication, June 26, 2017; doi:10.1038/aps.2017.32

C33(S), a novel PDE9A inhibitor, protects against rat cardiac hypertrophy through upregulating cGMP signaling

Pan-xia Wang, Zhuo-ming Li, Si-dong Cai, Jing-yan Li, Ping He, Yi Huang, Guo-shuai Feng, Hai-bin Luo, Shao-rui Chen and Pei-qing Liu

Acta Pharmacol Sin advance online publication, June 26, 2017; doi:10.1038/aps.2017.38

Blocking the utilization of glucose induces the switch from senescence to apoptosis in pseudolaric acid B-treated human lung cancer cells in vitro

Guo-dong Yao, Jing Yang, Xiu-xiu Li, Xiao-yu Song, Toshihiko Hayashi, Shin-ichi Tashiro, Satoshi Onodera, Shao-jiang Song and Takashi Ikejima

Acta Pharmacol Sin advance online publication, June 26, 2017; doi:10.1038/aps.2017.39

Reassessment of subacute MPTP-treated mice as animal model of Parkinson's disease

Qiu-shuang Zhang, Yang Heng, Zheng Mou, Ju-yang Huang, Yu-he Yuan and Nai-hong Chen

Acta Pharmacol Sin advance online publication, June 26, 2017; doi:10.1038/aps.2017.49

Top

June 12 2017

Original Articles

Transcription factor EB is involved in autophagy-mediated chemoresistance to doxorubicin in human cancer cells

Li-mei Fang, Bin Li, Jun-jie Guan, Hai-dong Xu, Gen-hai Shen, Quan-gen Gao and Zheng-hong Qin

Acta Pharmacol Sin advance online publication, June 12, 2017; doi:10.1038/aps.2017.25

JNK/AP-1 activation contributes to tetrandrine resistance in T-cell acute lymphoblastic leukaemia FREE

Jun-Ting Liou, Chin-Sheng Lin, Yu-Cheng Liao, Ling-Jun Ho, Shih-Ping Yang and Jenn-Haung Lai

Acta Pharmacol Sin advance online publication, June 12, 2017; doi:10.1038/aps.2017.26

MicroRNA-4458 suppresses the proliferation of human lung cancer cells in vitro by directly targeting Lin28B

Chang-hong Liu, De-sheng Lv, Mo Li, Ge Sun, Xue-fei Zhang and Yu Bai

Acta Pharmacol Sin advance online publication, June 12, 2017; doi:10.1038/aps.2017.73

Pharmacological modulation of the voltage-gated neuronal Kv7/KCNQ/M-channel alters the intrinsic excitability and synaptic responses of pyramidal neurons in rat prefrontal cortex slices

Hui Peng, Xi-ling Bian, Fu-cui Ma and Ke-Wei Wang

Acta Pharmacol Sin advance online publication, June 12, 2017; doi:10.1038/aps.2017.72

Osthole pretreatment alleviates TNBS-induced colitis in mice via both cAMP/PKA-dependent and independent pathways

Wu Sun, Yun Cai, Xin-xin Zhang, Hao Chen, Yan-die Lin and Hao Li

Acta Pharmacol Sin advance online publication, June 12, 2017; doi:10.1038/aps.2017.71

miR-511 promotes the proliferation of human hepatoma cells by targeting the 3′UTR of B cell translocation gene 1 (BTG1) mRNA

Shu-qin Zhang, Zhe Yang, Xiao-li Cai, Man Zhao, Ming-ming Sun, Jiong Li, Guo-xing Feng, Jin-yan Feng, Li-hong Ye, Jun-qi Niu and Xiao-dong Zhang

Acta Pharmacol Sin advance online publication, June 12, 2017; doi:10.1038/aps.2017.62

Top

May 29 2017

Original Articles

Population pharmacokinetic analysis of tacrolimus in Chinese myasthenia gravis patients

Yu-si Chen, Zi-qi Liu, Rong Chen, Lei Wang, Ling Huang, Xiao Zhu, Tian-yan Zhou, Wei Lu and Ping Ma

Acta Pharmacol Sin advance online publication, May 29, 2017; doi:10.1038/aps.2016.174

Xyloketal B alleviates cerebral infarction and neurologic deficits in a mouse stroke model by suppressing the ROS/TLR4/NF-κB inflammatory signaling pathway

Ni Pan, Liu-yi Lu, Mei Li, Guo-hao Wang, Fang-yun Sun, Hong-shuo Sun, Xue-jun Wen, Jian-ding Cheng, Jian-wen Chen, Ji-yan Pang, Jie Liu, Yong-yuan Guan, Li-yan Zhao, Wen-liang Chen and Guan-lei Wang

Acta Pharmacol Sin advance online publication, May 29, 2017; doi:10.1038/aps.2017.22

Pterostilbene suppresses human endometrial cancer cells in vitro by down-regulating miR-663b FREE

Ya-ling Wang, Yuan Shen, Jian-ping Xu, Kun Han, Yan Zhou, Su Yang, Jun-yi Yin, Da-liu Min and Hai-yan Hu

Acta Pharmacol Sin advance online publication, May 29, 2017; doi:10.1038/aps.2017.60

The regioselective glucuronidation of morphine by dimerized human UGT2B7, 1A1, 1A9 and their allelic variants

Zi-zhao Yang, Li Li, Lu Wang, Ling-min Yuan, Ming-cheng Xu, Jing-kai Gu, Hui-di Jiang, Lu-shan Yu and Su Zeng

Acta Pharmacol Sin advance online publication, May 29, 2017; doi:10.1038/aps.2016.157

Plumbagin suppresses chronic periodontitis in rats via down-regulation of TNF-α, IL-1β and IL-6 expression

Xin-yi Zheng, Chuan-yuan Mao, Han Qiao, Xi Zhang, Li Yu, Ting-yu Wang and Eryi Lu

Acta Pharmacol Sin advance online publication, May 29, 2017; doi:10.1038/aps.2017.19

Top

May 15 2017

Original Article

Chrysin ameliorates podocyte injury and slit diaphragm protein loss via inhibition of the PERK-eIF2α-ATF-CHOP pathway in diabetic mice

Min-Kyung Kang, Sin-Hye Park, Yun-Ho Kim, Eun-Jung Lee, Lucia Dwi Antika, Dong Yeon Kim, Yean-Jung Choi and Young-Hee Kang

Acta Pharmacol Sin advance online publication, May 15, 2017; doi:10.1038/aps.2017.30

Top

May 1 2017

Original Articles

The flavonoid TL-2-8 induces cell death and immature mitophagy in breast cancer cells via abrogating the function of the AHA1/Hsp90 complex FREE

Hui-juan Liu, Xiao-xiao Jiang, Yi-zhen Guo, Fang-hui Sun, Xin-hui Kou, Yong Bao, Zhu-qing Zhang, Zhao-hu Lin, Ting-bo Ding, Lan Jiang, Xin-sheng Lei and Yong-hua Yang

Acta Pharmacol Sin advance online publication, May 1, 2017; doi:10.1038/aps.2017.9

Curcumin enhances vascular contractility via induction of myocardin in mouse smooth muscle cells

Shao-wei Sun, Wen-juan Tong, Zi-fen Guo, Qin-hui Tuo, Xiao-yong Lei, Cai-ping Zhang, Duan-fang Liao and Jian-xiong Chen

Acta Pharmacol Sin advance online publication, May 1, 2017; doi:10.1038/aps.2017.18

Top

April 17 2017

Original Articles

Wenshen Zhuanggu formula effectively suppresses breast cancer bone metastases in a mouse Xenograft model FREE

Jia-jia Li, Wei-ling Chen, Jian-yi Wang, Qian-wen Hu, Zhen-ping Sun, Shuai Zhang, Sheng Liu and Xiang-hui Han

Acta Pharmacol Sin advance online publication, April 17, 2017; doi:10.1038/aps.2017.13

Defining the minimum substrate and charge recognition model of gamma-secretase Open

Yan Yan, Ting-Hai Xu, Karsten Melcher and H Eric Xu

Acta Pharmacol Sin advance online publication, April 17, 2017; doi:10.1038/aps.2017.35

Top

April 10 2017

Review

Human T-cell lymphotropic virus type 1 and its oncogenesis FREE

Lan-lan Zhang, Jing-yun Wei, Long Wang, Shi-le Huang and Ji-Long Chen

Acta Pharmacol Sin advance online publication, April 10, 2017; doi:10.1038/aps.2017.17

Top

March 20 2017

Original Article

A new method to evaluate the dose-effect relationship of a TCM formula Gegen Qinlian Decoction: “Focus” mode of integrated biomarkers

Zhi-qiang Huang, Xue-mei Fan, Yi-ming Wang, Qiong-lin Liang, Xiao-lin Tong, Yu Bai, Ying-meng Li, Guo-an Luo and Chao Chen

Acta Pharmacol Sin advance online publication, March 20, 2017; doi:10.1038/aps.2016.165

Top

April 20 2015

Original Article

In-silico identification of the binding mode of synthesized adamantyl derivatives inside cholinesterase enzymes FREE

Amal Al-aboudi, Raed A Al-qawasmeh, Alaa Shahwan, Uzma Mahmood, Asaad Khalid and Zaheer Ul-haq

Acta Pharmacol Sin advance online publication, April 20, 2015; doi:10.1038/aps.2014.172

Extra navigation

.

natureevents

ADVERTISEMENT