NPG Asia Materials

SUPPLEMENTARY INFORMATION

FROM:

Flexible organic ferroelectric films with a large piezoelectric response

Wenxiu Gao, Lei Chang, He Ma, Lu You, Jiang Yin, Junming Liu, Zhiguo Liu, Junling Wang and Guoliang Yuan

BACK TO ARTICLE Download pluginsDownload plugins BACK TO ARTICLE